Ceny biletów na trasie:
Kołobrzeg - Drzonowo przez Korzystno, Stary Borek, Nowy Borek, Głowaczewo, Korcino, Sarbię


















Ceny biletów












Drzonowo












2,50 Sarbia











3,50 3,50 Karcino










4,00 4,00 3,00 Głowaczewo









4,00 4,00 3,50 3,00 Nowogardek








4,50 4,50 3,50 3,50 3,50 Nowy Borek







4,50 4,50 3,50 3,50 3,50 3,00 Stary Borek






4,50 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 Korzystno





5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 3,50 Kołobrzeg Starynowska




5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 3,00 Kołobrzeg Mazowiecka



5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 3,00 3,00 Kołobrzeg Młyńska


5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 3,00 3,00 3,00 Kołobrzeg Kupiecka

5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Kołobrzeg Kolejowa 1