Ceny biletów na trasie:
Kołobrzeg - Drzonowo przez Korzystno, Stary Borek, Nowy Borek, Głowaczewo, Korcino, Sarbię


Ceny biletów
Drzonowo
2,50 Sarbia3,50 3,50 Karcino


4,00 4,00 3,00 Głowaczewo

4,00 4,00 3,50 3,00 Nowogardek
4,50 4,50 3,50 3,50 3,50 Nowy Borek4,50 4,50 3,50 3,50 3,50 3,00 Stary Borek


4,50 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 Korzystno

5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 3,50 Kołobrzeg Starynowska
5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 3,00 Kołobrzeg Mazowiecka5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 3,00 3,00 Kołobrzeg Młyńska


5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 3,00 3,00 3,00 Kołobrzeg Kupiecka

5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Kołobrzeg Kolejowa 1